Informacja ws. podpisywania umów na montaż instalacji OZE

Solar panel on a red roof reflecting the sun and the cloudless blue sky

Informujemy, że do 31 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzczonów (pokój nr 7, w godz. 07:15 – 15:15) podpisywane będą ostateczne umowy na  montaż instalacji OZE z Uczestnikami projektu, za okazaniem potwierdzenia wpłaty I raty. Brak potwierdzenia wpłaty będzie skutkować niepodpisaniem umowy oraz wykluczeniem z projektu.

Ponadto przypominamy o obowiązku dostarczenia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) w skali 1:1000 ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9 dla działek na których będą montowane instalacje. Brak dostarczenia mapy także będzie skutkować niepodpisaniem umowy.

Umowy na poszczególne rodzaje instalacji realizowane będą w ramach projektu prowadzonego przez Gminę Krzczonów pod nazwą ,,Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w gminie Krzczonów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje zakup i montaż zestawu solarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem, zestawu fotowoltaicznego otwartego on-grind wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem, pieca, kotła na biomasę wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem dla potrzeb ciepłej wody użytkowej, energii elektrycznej, energii cieplnej.