Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

images

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Więcej informacji w załącznikach:
pdf Informacja
(rozmiar pliku: 270 KB)
pdf Regulamin naboru kart
(rozmiar pliku: 336 KB)
pdf Karta przedsięwzięcia
(rozmiar pliku: 335 KB)
pdf Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego
(rozmiar pliku: 332 KB)