INFORMACJA – Odbiór opon w dniu 20.08.2019 r.

opony-rolnicze-uzywane-jodelka-12-14-japonskie-opony-tajecina-335183777

Gmina Krzczonów informuje, że podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych w dniu 20.08.2019 r. będą odbierane  opony wyłącznie samochodowe (z samochodów osobowych)  w ilości 4 sztuk z jednego gospodarstwa domowego. Ograniczenie w ilości odbieranych opon samochodowych jest czasowe.  

INFORMACJA – OPONY POWSTAJĄCE WSKUTEK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych nie można zaklasyfikować jako odpady komunalne i gmina nie może organizować zbiórek tych odpadów, jak również przyjmować ich w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. Obowiązek prawidłowego zagospodarowania takich odpadów pochodzących z rolnictwa spoczywa na ich wytwórcy.

Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon lub u przedsiębiorcy przy ich zakupie przy czym podmioty odbierające opony powinny posiadać zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.