Informacja o montażach kolektorów słonecznych

W związku z montażami kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krzczonów poniżej zamieszczamy instrukcje dotyczące parametrów oraz prawidłowej eksploatacji zainstalowanych w Państwa domach urządzeń.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz zastosowanie się do wskazanych zaleceń dotyczących eksploatacji. Pozwoli to na prawidłowe działanie zamontowanych instalacji oraz uniknięcie ewentualnych awarii.

Instrukcja użytkownika instalacji solarnej

ecoSOL400_skrócona instrukcja obsługi_wydanie_1.0