Informacja dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

11907992-s-500x500-s

Szanowni Państwo,

Przypominamy,
w trakcie gwałtownych burz oraz wyładowań atmosferycznych  zachodzi konieczność wyłączania z sieci instalacji solarnej, kotła na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznej.
Po ustąpieniu zjawiska instalacja winna zostać ponownie podłączona do sieci.

Jednocześnie przypominamy o konieczności podłączenia ww. instalacji do gniazda elektrycznego z uziemieniem*. W przypadku awarii i jednoczesnym stwierdzeniem wadliwego podłączenia instalacji do sieci koszt naprawy ponosi Użytkownik.
 
*§2 , ust. 12, pkt. 1) Umowy na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę Krzczonów  pod nazwą „Energia ze źródeł odnawialnych  = czyste powietrze w gminie Krzczonów”