Informacja dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

2

Szanowni Państwo,

trwają prace nad uruchomieniem Systemu Zarządzania Energią Pochodzącą z OZE. System pozwoli m.in. na automatyczne zbieranie danych o produkcji energii z instalacji jak również tworzenie raportów dotyczących stanu pracy instalacji.

Ponadto uczestnicy projektu, którzy zostaną podłączeni do systemu otrzymają bezpłatnie moduł internetowy ecoNET, który umożliwia zdalny podgląd oraz sterowania parametrami urządzenia solarnego.

W związku z tym, iż ilość uczestników jest ograniczona (40 instalacji) zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych bezpośrednim podłączeniem instalacji  (kolektory słoneczne) do systemu o zgłoszenie do Urzędu Gminy Krzczonów pod nr (81) 56 64 079 lub osobiście w Urzędzie, pok. nr 7 do dnia 17 grudnia 2018 r.

Uwaga: Instalacja solarna może zostać podłączona do Systemu poprzez moduł internetowy zarówno kablem internetowym jak i poprzez Wi-Fi. Doprowadzenie kabla do pomieszczenia w którym znajduje się sterownik solarny leży po stronie uczestnika.

 

Osoba do kontaktu: Karol Kuropiewski

karol.kuropiewski@krzczonow.eurzad.eu

 tel. 81 5664 079

zrzut ekranu przykładowych funkcji systemu

 Obraz1

Obraz2