Informacja dla uczestników projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

2

Szanowni Państwo,

W dniach 26-28.06.2018 dostarczane zostają do Państwa faktury rozliczeniowe za instalacje kolektorów słonecznych, instalacje fotowoltaiczne oraz kotły na biomasę.
Faktury otrzymują wyłącznie Mieszkańcy posiadający zobowiązanie finansowe wobec Gminy w związku z montażem instalacji w ich gospodarstwie domowym.

Wskazane na fakturach kwoty stanowią ostateczne rozliczenie projektu, w tym III ratę z tytułu zwiększenia kosztów projektu związanych z indywidualną interpretacją podatkową VAT – łączny udział Mieszkańca uległ pomniejszeniu.

W przypadku pytań i wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krzczonów pod nr (81) 56 64 079 lub osobiście w Urzędzie, pok. nr 7

Osoba do kontaktu: Karol Kuropiewski
karol.kuropiewski@krzczonow.eurzad.eu
 tel. 81 5664 079
 
Rozliczenie z Mieszkańcami którzy uiścili pełne dotychczasowe zobowiązanie nastąpi w miesiącu lipiec-sierpień.