Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych

Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Krzczonów w okresie sprawozdawczym styczeń – luty 2017 roku

Lp. Nazwa OSP Data Zebrania Godzina Miejsce zebrania Osoba obsługująca zebranie
z ramienia Zarządu oddziału Gminnego
1. Lewandowszczyzna 13.01.2017 r. 18:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
2. Krzczonów 14.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
3. Kosarzew 27.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
4. Sobieska Wola 21.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
5. Żuków 20.01.2017 r. 18:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
6. Olszanka 28.01.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
7. Piotrkówek 27.01.2017 r. 19:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
8. Krzczonów Trzeci 04.02.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
9. Krzczonów Drugi 10.02.2017 r. 18:00 Remiza OSP  Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP
10. Pamięcin z/s w Walentynowie 11.02.2017 r. 17:00 Remiza OSP Wójt Gminy
Komendant Gminny OSP