Gmina Krzczonów realizuje projekt pn. „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w gminie Krzczonów

Bez tytułu

Celem głównym projektu jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Gminy Krzczonów. 

plakat2