Fundusze na solary, fotowoltaikę i piece na biomasę

podpisanie-umowy-na-solary

W dniu 28 grudnia 2016 r. Pani Wójt Katarzyna Bryda podpisała umowę z Zarządem Województwa na dofinansowanie unijnego projektu na „zieloną” energię. Nasz projekt „Energia ze źródeł odnawialnych = czyste powietrze w Gminie Krzczonów” Oś priorytetowa 4 : ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymał maksymalną ilość punktów. Projekt przewiduje budowę 421 sztuk instalacji solarnych, 84 instalacji fotowoltaicznych oraz 44 pieców na biomasę. Łączna kwota projektu to 7 219 135, 03 zł. Dofinansowanie to 85 % wartości projektu, czyli 5 048 350,06 zł.