Dzień Edukacji Narodowej

dzien-edukacji-narodowej

Wszystkim Nauczycielom i Pedagogom składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich święta, doceniając Ich wkład nie tylko w edukację dzieci i młodzieży, ale także rolę jaką pełnią w wychowaniu młodego pokolenia, przekazując wartości i tradycje, które będą im towarzyszyć w dorosłym życiu.

Katarzyna Bryda
Wójt Gminy Krzczonów