Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców

Solar panel on a red roof reflecting the sun and the cloudless blue sky

W ramach Osi priorytetowej 4 „Energia przyjazna środowisku” rusza nabór wniosków na działanie 4.2 „Produkcja energii  z OZE w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dnia 24.01.2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbędzie się prezentacja dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania w ramach w/w działania. Konferencja jest skierowana do przedsiębiorstw z terenu powiatu lubelskiego i jest częścią projektu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

wsparcie_energetyki_spotkanie_bychawa