DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2019

kurs-euro-doplaty-2016

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2019

ZŁÓŻ OŚWIADCZENIE ZAMIAST WNIOSKU!

 

Oświadczenie o braku zmian w sprawie dopłat bezpośrednich można składać

 od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

 

Oświadczenie może złożyć rolnik, który:

  1. We wniosku (lub oświadczeniu) o przyznanie dopłat na 2018 r. zadeklarował powierzchnię gruntów ornych do 10 ha;
  2. Ubiega się tylko o dopłaty takie jak: jednolita płatność obszarowa (JPO), płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność do uprawy chmielu, dopłaty do owiec lub kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).
  3. Potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku z 2018 r. i chce otrzymać takie same dopłaty w 2019 r. jak w roku poprzednim.

 

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

 

Druk do pobrania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub w pokoju nr 11 Urzędu Gminy Krzczonów.