Dodatkowy nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

azbest

W związku z trwającym projektem pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, Urząd Gminy Krzczonów informuje, że od 22 do 26 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. Nr 11) przeprowadzony będzie kolejny dodatkowy nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.