Ciekawostki

Przepraszamy – strona w trakcie aktualizacji; ostatnia wersja: 29 listopada 2016 r., godz: 09:55

Krzczonowski Park Krajobrazowy [1]:

 • powstał w 1990 roku
 • jest 8 co do wielkości parkiem krajobrazowym w województwie lubelskim
 • jest 1 z 17 parków administrowanych przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • administracyjnie znajduje się w 3 gminach: Krzczonów, Jabłonna i Rybczewice (a otulina parku znajduje się dodatkowo w gminach Piaski i Fajsławice – łącznie 5 gmin)
 • graniczy z Czerniejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu
 • stanowi ważny region źródliskowy
 • jest jedną z wielu enklaw Lubelszczyzny, które są nazywane „skarbami natury”, a która jest wciąż mało znana turystom
 • przecina 8 szlaków rowerowych, przebiegających w rejonie Krzczonowa i Piask

Warto wiedzieć, że [1-2]:

 • na terenie parku znajdują się 3 zatwierdzone rezerwaty przyrody: Las Królewski, Chmiel, Olszanka
 • w rezerwacie Chmiel znajduje się najdalej wysunięte na północny-wchód naturalne stanowisko buka
 • na terenie parku znajduje się 15 pomników przyrody (ożywionej i nieożywionej) oraz 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 • piaskowce krzemionkowe (ze wzgórz ostańcowych z terenu i okolic Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego) były używane do wyrobu kół młyńskich i żaren
 • główną formą rzeźby terenu parku jest 14 ostańców piaskowcowych z okresu polodowcowego oraz falisty teren, rozcięty głębokimi dolinami rzecznymi o przeważnie stromych zboczach
 • w parku i jego otulinie brakuje obiektów bazy turystycznej, mimo to tereny parku znakomicie nadają się do uprawiania turystyki plenerowej i rowerowej
 • w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Kamienny wąwóz” w miejscowości Żuków Kolonia występuje rzadki minerał lublinit – igiełkowa odmiana kalcytu, w postaci białej „pilśni”;

Przypisy:
[1] Krzczonowski Gościniec, Nr 1/2006 r., str. 29,
[2] M. Straka, K. Wojciechowski, tekst Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kamienny wąwóz”