Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Projekt „Własna firma Twoja szansą”

Więcej o: Projekt „Własna firma Twoja szansą”

Projekt „Własna firma Twoja szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów).

Więcej „Projekt „Własna firma Twoja szansą””

Mobilne Punkty Informacyjne

Więcej o: Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Więcej „Mobilne Punkty Informacyjne”

Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Więcej o: Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W ramach pozyskanych funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowany jest projekt Wielkopolskiej Grupy Prawniczej, skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, które ukończyły 50 lat i są zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej „Dotacji z funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

Do góry