Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Targi Pracy 2017

Więcej o: Targi Pracy 2017

Informujemy, że 17 lutego 2017 r. w Targach Lublin S.A. (ul. Dworcowa 11, Lublin) odbędą się Targi Pracy 2017. Targi Pracy to wydarzenie realizowane od 2005 roku, skupiające w jednym miejscu jednostki związane z rynkiem pracy, pracodawców, instytucje szkoleniowe oraz wszystkich poszukujących zatrudnienia, osoby zainteresowane doskonaleniem i podnoszeniem swoich kompetencji. Współorganizatorem tegorocznej edycji Targów Pracy jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Więcej „Targi Pracy 2017”

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Więcej o: Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzczonów (zakładka Urząd → Dokumenty do pobrania) został udostępniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. 12) terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2017 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT za okres od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Więcej o: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Krzczonów działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) oraz na podstawie uchwały Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Krzczonów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 w Gminie Krzczonów. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Krzczonów.

Więcej „Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego”

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

Więcej o: Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).

 

Więcej „Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie”

Do góry