Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Nabór wniosków do projektu EKODOM

Więcej o: Nabór wniosków do projektu EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku) z możliwością umorzenia 30% kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25% na pozostałe przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Więcej „Nabór wniosków do projektu EKODOM”

Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców

Więcej o: Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców

W ramach Osi priorytetowej 4 „Energia przyjazna środowisku” rusza nabór wniosków na działanie 4.2 „Produkcja energii  z OZE w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dnia 24.01.2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbędzie się prezentacja dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania w ramach w/w działania. Konferencja jest skierowana do przedsiębiorstw z terenu powiatu lubelskiego i jest częścią projektu współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. 

Więcej „Dotacje z Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców”

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Więcej o: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku

Na podstawie § 4  ust. 1 i  § 8  pkt. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  ( M. P. poz. 185 ) w związku z zarządzonymi przez Wojewodę Lubelskiego na dzień 2 kwietnia 2017 roku wyborami uzupełniającymi w okręgu  wyborczym nr 15 do Rady Gminy Krzczonów informuję, Więcej „KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE z dnia 13 stycznia 2017 roku”

Do góry