Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w Krzczonowie

wodociag

Szanowni mieszkańcy!

informujemy, że w związku z realizacją prac projektowych pn. „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów”, w budynku Urzędu Gminy Krzczonów wyłożony jest do Państwa wglądu projekt z proponowaną trasą sieci i przyłączy wodociągowych.

W dniach 8-14 grudnia 2016 roku zapraszamy Państwa w do zapoznania się z w/w dokumentacją i wnoszenia wszelkich uwag do projektu.

Ponadto, informujemy, że dnia 14 grudnia 2016 roku od godziny 13.30 do godziny 17.30 planowane jest spotkanie z Projektantem w celu konsultacji i rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z planowaną inwestycją.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Krzczonów