Jesteś tutaj:

Autor: redaktor

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2017-2023

     Wójt Gminy Krzczonów  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”. Spotkanie odbędzie się  6 października 2017 r. o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krzczonowie ul. Spokojna 7. Więcej „PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO GMINY KRZCZONÓW NA LATA 2017-2023”

Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Więcej o: Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9- 20 września 2017 roku, zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Więcej „Ogłoszenie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii”

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Więcej o: Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej

Na podstawie art.13 ust.1, art.38 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst : Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 6 ust.1,2,3,4,6,7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst : Dz. U. z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzczonów  ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Krzczonów, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Boży Dar numerem 59 o pow. 2,36 ha i numerem 99 o pow. 2,56 ha, Więcej „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej”

Do góry