Jesteś tutaj:

Autor: redaktor

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Więcej o: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 09-16.08.2017 r. na ternie Gminy Krzczonów przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych. Więcej „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”

14 sierpnia – Urząd Gminy nieczynny

Więcej o: 14 sierpnia – Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że poniedziałek, 14 sierpnia 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krzczonów.

W związku z powyższym Urząd Gminy Krzczonów w dniu 14 sierpnia 2017 r. będzie nieczynny.

Mobilne Punkty Informacyjne

Więcej o: Mobilne Punkty Informacyjne

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. Więcej „Mobilne Punkty Informacyjne”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że  otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U z 2016 r. poz.1536  z późn. zm.) w 2017 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 3 lutego 2017 r. został rozstrzygnięty

Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.”

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

Więcej o: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

Wójt Gminy Krzczonów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.

  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka Nr 2/28 o pow. 0,4921 ha położona w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark. Więcej „Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 2/28 położonej w obrębie geodezyjnym Krzczonów Folwark.”

Do góry