Jesteś tutaj:

Autor: redaktor 3

11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

Więcej o: 11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

Z okazji „Dnia Sołtysa” pragnę złożyć wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Krzczonów wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Katarzyna Bryda
Wójt Gminy Krzczonów
53745070_1795539083879624_5659171736684331008_n

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w 2019 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 1 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty i w jego wyniku: Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.”

XIX Jarmark Wielkanocny w Krzczonowie

Więcej o: XIX Jarmark Wielkanocny w Krzczonowie

Już 7 kwietnia br. o godz. 9.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzczonowie odbędzie się XIX Jarmark Wielkanocny. Podczas wydarzenia będzie można zakupić przede wszystkim tradycyjne krzczonowskie pisanki wykonane przez twórczynie ludowe a także palmy wielkanocne tradycyjne lub nowoczesne, ręcznie robione szydełkowe obrusy oraz serwety haftowane tradycyjnym krzczonowskim haftem. Na jarmarku nie zabraknie również innych lokalnych wyrobów takich jak: przetwory, miód czy pyszne regionalne wypieki. Więcej „XIX Jarmark Wielkanocny w Krzczonowie”

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, w związku z prowadzonym rejestrem produkcji pierwotnej oraz jego aktualizacją.

Szanowni Państwo.

       W dniu 11.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 21, poz. 105), która nakłada obowiązek rejestracji dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich i podmiotów działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną (producentów płodów rolnych przeznaczonych  do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych). Podmiot prowadzący działalność w powyższym zakresie powinien dokonać wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Więcej „Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie”

Do góry