Jesteś tutaj:

Autor: redaktor 2

Informacja ws. projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

Więcej o: Informacja ws. projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju pismem z dnia 30 października 2017 r. znak DKF-IV.7517.142.2017.DK zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, zobowiązało wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (Gminy) realizujące projekty dotyczące dostawy i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach prywatnych do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) od dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej. Więcej „Informacja ws. projektu „Odnawialne źródła energii = czyste powietrze w Gminie Krzczonów””

Pomoc żywnościowa 2017

loga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że rozpoczął wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017

Osoby zakwalifikowane do w/w programu proszone są po odbiór żywności w godzinach pracy ośrodka.

Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Więcej o: Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Więcej „Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”

Do góry