Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2019.

pz

 

Informujemy, że od sierpnia 2019 r. kontynuowana jest współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzczonowie z Bankiem Żywności w Lublinie w postaci realizacji Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Pomoc w/w formie będzie realizowana do czerwca 2020 r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej skierowana jest do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku oraz spełniają kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

  • nie więcej niż 1402,00 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • nie więcej niż 1056,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie

W Podprogramie 2019 oferowane jest 20 atrakcyjnych produktów żywnościowych: cukier biały, olej rzepakowy, szynkę drobiową, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, makaron jajeczny, ryż biały, fasolę białą, groszek z marchewką, gołąbki w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy, filet z makreli w oleju, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, kasza gryczana, makaron kukurydziany, buraczki wiórki oraz sok jabłkowy klarowany.

Oprócz wsparcia żywnościowego, realizowane będą cykliczne działania towarzyszące polegające m.in. na spotkaniach edukacyjno – informacyjnych, tj. osoby korzystające z w/w wsparcia są zobligowane do udziału w tych spotkaniach.

UWAGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzczonowie informuje, że osoby i rodziny zainteresowane tą formą pomocy żywnościowej i spełniające w/w wymogi powinny zgłosić się do tut. Ośrodka w celu wypełnienie stosownych dokumentów.

Osoby które dotychczas otrzymywały żywność z Podprogramu 2018 i nadal chciałyby korzystać z w/w pomocy powinny ponownie zgłosić się do OPS.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane do Programu, będą na bieżąco informowane o terminach wydawania żywności.