Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

67384f5d4bf39a018e4ff12e5b8d

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami dotyczącymi oznakowania trzody chlewnej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie informuje, że przemieszczenia na terenie Polski oraz handel i obrót trzodą chlewną z innymi państwami wymaga wystawienia świadectw zdrowia.

Świadectwa wystawiane są przez urzędowych lekarzy weterynarii. Warunkiem prawidłowego wystawienia świadectwa zdrowia jest właściwe oznakowanie świń. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o identyfikacji i rejestracji zwierząt każdą sztukę należy oznaczyć numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło (kolczyk na lewej małżowinie usznej), albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni (tatuaż). Poprawnie wykonana czynność oznakowania świń ma kluczowe znaczenie dla właściwej identyfikacji zwierzęcia oraz umożliwia wystawienie świadectwa zdrowia. Brak możliwości odczytania numeru identyfikacyjnego zwierzęcia czyni je nieidentyfikowanym, co tym samym stanowi przesłankę odmowy wystawienia świadectwa zdrowia oraz uniemożliwia obrót zwierzętami w tym ich skupu do zakładów ubojowych. Ponadto, brak właściwego oznakowania zwierząt gospodarskich jest wykroczeniem z art. 33 ust. 1 pkt. 5 ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt stanowi podstawę do nałożenia mandatu karnego.