Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 – konsultacje

images

W dniach 13-18 października 2017 r. zostanie poddany konsultacjom społecznym „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23 -110 Krzczonów,
  • bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Krzczonów, , ul. Spokojna 7, 23 -110 Krzczonów, w godzinach pracy Urzędu,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl
  • zbierania uwag ustnych do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie
i pisemnie), jak i czynnej. sekretariat@krzczonow.mbnet.pl

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

formularz zgłaszania uwag