Jesteś tutaj:

Dzień: 5 grudnia 2019

Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

26 listopada 2019 r. zakończyły się konsultacje społeczne „Rocznego Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
5  listopada 2019 r. ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Krzczonów o udostępnieniu i poddaniu opiniowaniu projektu „Programu współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowy-mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”  Uwagi i opinie do projektu przyjmowane były w dniach  od 19 do  26 listopada 2019 r. Więcej „Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Krzczonów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Do góry