Jesteś tutaj:

Dzień: 18 września 2019

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej o: Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 18 września 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 28 8685 0001 0011 4185 2000 0470
Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Do góry