Jesteś tutaj:

Dzień: 30 lipca 2019

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub punkty skupu

Więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub punkty skupu

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252). Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać pocztą na ww. adres.

 

Do góry