Jesteś tutaj:

Miesiąc: Lipiec 2019

Zwrot podatku akcyzowego- sierpień 2019 r.

Więcej o: Zwrot podatku akcyzowego- sierpień 2019 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzczonów (zakładka Urząd → Dokumenty do pobrania) został udostępniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzczonów (pok. 12) terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia sierpnia 2019 r. Do wniosku należy załączyć faktury VAT za okres od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub punkty skupu

Więcej o: Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub punkty skupu

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2, 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 poz. 1252). Podmioty (zakłady) prowadzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać pocztą na ww. adres.

 

Do góry