Jesteś tutaj:

Dzień: 4 kwietnia 2019

INFORMACJA – OPONY POWSTAJĄCE WSKUTEK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Więcej o: INFORMACJA – OPONY POWSTAJĄCE WSKUTEK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Więcej „INFORMACJA – OPONY POWSTAJĄCE WSKUTEK PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Do góry