Jesteś tutaj:

Dzień: 4 marca 2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

Wójt Gminy Krzczonów zawiadamia, że otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w 2019 r. pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ogłoszony 1 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty i w jego wyniku: Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.”

Do góry