Jesteś tutaj:

Dzień: 3 grudnia 2018

Nabór uczestników projektu w programie „Cyfrowa Gmina Krzczonów”

„Cyfrowa Gmina Krzczonów” jest projektem skierowanym do mieszkańców naszej gminy, którzy chcą podnieść kompetencje cyfrowe. Projekt jest dofinansowany w ramach projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

plakat

Więcej „Nabór uczestników projektu w programie „Cyfrowa Gmina Krzczonów””

Do góry