Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2017

Zmiana godzin pracy urzędu

Więcej o: Zmiana godzin pracy urzędu

Informujemy, że z dniem 3 listopada 2017 r. zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Krzczonów.
Urząd będzie pracował w następujących godzinach:

poniedziałek – od godz. 900 do godz. 1700
wtorek – piątek – od godz. 730 do godz. 1530 

Jednocześnie informujemy że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy w Krzczonowie będzie nieczynny.

Ankieta

Więcej o: Ankieta

Gmina Krzczonów przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich) dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Krzczonów”. Planowany projekt jest bardzo złożony i wielowątkowy. W jego zakres rzeczowy wchodzi: Więcej „Ankieta”

Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

Więcej o: Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Więcej „Informacja ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzczonów na lata 2017-2023”

Do góry