11 marca DZIEŃ SOŁTYSA

sołtys-dzień

Z okazji „Dnia Sołtysa” pragnę złożyć wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Krzczonów wyrazy podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Życzę dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

Katarzyna Bryda
Wójt Gminy Krzczonów
53745070_1795539083879624_5659171736684331008_n